سلامت معنوی

بهداشت در اسلام

از جمله ويژگيهاى فطرى تمام موجودات جهان غريزه پاكيزگى و ميل به نظافت مى باشد و انسان نيز به عنوان اشرف مخلوقات از اين امر مستثنى نيست و به طور ذاتى به سلامتى و تامين تندرستى خود علاقه مند مى باشد.

بیشتر بخوانید »