کمک های اولیه

آموزش کمک های اولیه ( تنفس مصنوعی )

بدن می‌تواند مدت ۶-۴ دقیقه بدون اکسیژن بماند. بنابراین اگر قلب بایستد، یعنی خونی که حامل اکسیژن برای سلولهاست از جریان بیافتد، امدادگر برای برگرداندن ضربان قلب بطور متوسط ۵ دقیقه فرضت دارد. و حدود ۶۰ ثانیه بعد از ایست قلب ، تنفس نیز قطع می‌شود. اگر قلب کار کند …

بیشتر بخوانید »