کتاب مهندسی صدا ویژه قاریان قرآن کریم تألیف و روانه بازار نشر شد

کتاب «مهندسی صدا» ویژه قاریان، حافظان و مرتلان قرآن کریم توسط سعید بیژنی مدرس هنر تلاوت قرآن تألیف و به چاپ رسیده است. در این کتاب تمرینات مخصوص تلاوت گنجانده شده و دارای رویکردی علمی و عملی درباره صدا است که در آن مباحث مهمی مانند؛ صداشناسی و نحوه آن، تمرینات صدا